You are currently viewing Czy aromaterapia stymuluje procesy neurogenezy – aktualny stan badań

Czy aromaterapia stymuluje procesy neurogenezy – aktualny stan badań

Zapraszam do odsłuchania nagrania audio mojego wykładu na konferencji POL-AROMATICA (Katowice, 2 marca 2024). Link do tego materiału znajdziesz na dole strony. 

Prawie cały wiek XX w funkcjonowało przekonanie, że w mózgu dorosłego człowieka nie powstają nowe neurony. Przełomem okazały się wyniki badań opublikowanych w 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy zauważono dzielące się komórki nerwowe w ludzkim hipokampie. Od tego czasu rozpoczęła się nowa era w neurobiologii. Nowe komórki nerwowe nie powstają jednak powszechnie w naszym mózgu, neurogeneza zachodzi tylko w określonych miejscach. Jest ona unikalnym zjawiskiem odgrywającym istotną rolę w procesach uczenia się, pamięci oraz plastyczności neuronalnej. Szczególne znaczenie ma także dla funkcjonowania zmysłu węchu. Zaburzenia powstawania nowych komórek nerwowych obserwuje się w takich stanach jak depresja czy choroby neurodegeneracyjne (na przykład choroba Alzheimera i Parkinsona). 

Nowe neurony powstają głównie w dwóch miejscach: strefie podziarnistej zakrętu zębatego hipokampa oraz strefie podwyściółkowej komór bocznych mózgu. Z tych obszarów nowe komórki wędrują odpowiednio do hipokampa oraz znacznie dłuższą drogą do opuszki węchowej. Oba miejsca należą do starych ewolucyjnie struktur mózgu i biorą udział w przetwarzaniu bodźców węchowych. Odnotowano zmniejszone zdolności węchowe osób z depresją, zauważono także korelację pomiędzy wrażliwością węchową a funkcjami kognitywnymi. Jest to widoczne szczególnie w chorobie Alzheimera oraz demencji. Z drugiej strony praktyki aromaterapeutyczne polegające na ekspozycji na zapach olejków eterycznych poprawiają nie tylko zdolności węchowe, ale także wpływają korzystnie na nastrój oraz funkcje kognitywne. W badaniach obrazowych widoczne są ubytki istoty szarej mózgu u osób z zaburzeniami węchowymi, szczególnie w przypadku utraty węchu. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują na potencjał terapeutyczny zapachu w wielu dysfunkcjach układu nerwowego, zarówno w zaburzeniach psychicznych, takich jak na przykład depresja, jak i zaburzeniach neurologicznych, do których należą choroby neurodegeneracyjne. Jeśli ten temat interesuje Ciebie bardziej, zapraszam do odsłuchania mojego wykładu. 

Link do nagrania audio wykładu z konferencji

Owocnego słuchania! 🎯

Jeśli ktoś poczuje niedosyt, zapraszam na kursy online

✅ Aromaterapia a układ nerwowy (6,5h)

✅ Fitoterapia chorób układu nerwowego (15,5h, zawiera całą aromaterapię)

✅ Drogi działania olejków eterycznych na mózg (1h)

 

 

Dodaj komentarz